De krachtige oplossing voor uw gewas

Silicium bevordert de groei van uw gewas, verbetert de weerstand en verhoogt de opbrengst. Maar silicium heeft één belangrijk nadeel: het komt voor in een vorm die planten moeilijk kunnen opnemen. Amstel Agro heeft daarvoor de oplossing. Zodat uw gewas kan profiteren van de goede eigenschappen van silicium.

 

Alom aanwezig element

Silicium - een zeer veel voorkomend element - kent tal van mogelijke verbindingen, zoals silicaten (Si-zouten) en siliconen (polymeren met zuurstof). Er zijn ook zuren: dit zijn de zogenoemde ‘kiezelzuren’ (gehydrateerd siliciumdioxide, SiH4O42). Een voorbeeld daarvan is de verbinding Si(OH)4, ofwel siliciumzuur. Dit zuur ontstaat doordat silicium in de bodem wordt aangevallen door koolzuur en hydrateert in de aanwezigheid van organische zuren.

 

Opname in lage concentraties

Orthosiliciumzuur is oplosbaar in water en kan worden opgenomen door planten, mensen en dieren. De opname door gewassen gebeurt in de praktijk echter alleen in lage concentraties. Dat betekent dat de gewassen niet volledig profiteren van de positieve eigenschappen. Bovendien daalt het gehalte aan silicium tijdens de oogst, met als gevolg een lagere vruchtbaarheid. Het is dus belangrijk het gehalte van opneembaar silicium (dus siliciumzuur) op peil te houden.

 

Hoe werkt silicium?

Orthosiliciumzuur wordt in de natuur opgenomen door de wortels van het gewas en getransporteerd via het weefselstelsel. Het silicium versterkt vervolgens de celstructuur van het gewas. Daarnaast verhoogt het de bladweefseleenheid en dus de fotosynthese. Bovendien zorgt silicium voor het vrijgeven van inactieve fosfor in de grond: dit verhindert een te snelle fixatie van de oplosbare fosfor in grond met een hoge pH-waarde.

De voordelen van silicium

Orthosiliciumzuur is de ideale silicium-oplossing voor ieder gewas. Het heeft de volgende sterke punten:

  • Betere bescherming tegen ziektes (zoals schimmels) en insecten (biotische stress)

  • Verhoogde weerstand tegen hitte, koude, droogte, straling (abiotische stress)

  • Betere groei en ontwikkeling van het gewas

  • Hogere opbrengst en betere kwaliteit

 

De juiste oplossing

Silicium wordt dus alleen als siliciumzuur opgenomen door een gewas, maar daarvan is de concentratie in de grond (te) laag. Daarom wordt er al jaren gezocht naar een goede manier om siliciumzuur toe te dienen aan tuinbouwgewassen. Dit kan met de technologie van gestabiliseerd orthosiliciumzuur. Hierdoor krijgen de planten voldoende silicium. Daardoor kunnen de positieve eigenschappen van silicium tot hun recht komen.

 

Onze producten

Amstel Agro is exclusief leverancier van deze nieuwe lijn orthosiliciumzuur-producten. Deze kunnen via bladbespuiting en/of watergift worden toegediend aan uw gewas: