top of page
iStock-886857400_v3.jpg

Het Amstel Agro Maïs Project

Het onderzoek werd begonnen met 3 verschillende projecten om de reactie van het product met verschillende concentraties te evalueren. In het begin werden er geen opmerkelijke verschillen vastgesteld. Er waren echter regendagen met een totaal van 579 mm3, wat ongebruikelijk is, en er was weinig zon, waardoor de kolf aan de top niet volledig kon groeien.

 

Op middellange termijn werden verschillen in groei vastgesteld, waarbij de 0,1%-groep een hogere groei vertoonde dan de 0,2%-groep in het eindstadium. De gegevens werden wekelijks verzameld, met foto's en belangrijke metingen voor een goede vergelijking. Zoals hierboven vermeld, haalde de landbouwer regelmatig 45 ton / hectare.

De oogsten werden uitgevoerd op verschillende tijdstippen met een week verschil om zo dicht mogelijk bij hun oogstpiek te zitten. Met de gegevens van de zware regens en stormen erbij, die tot verliezen leidden, kon 75 ton / hectare worden gehaald.

iStock-1166946350.jpg
bottom of page